Ansamblul Slavjak

Ansamblul Slavjak

Vineri 12 august

Încă de la așezarea bulgarilor pe meleaguri bănățene, în urmă cu peste un sfert de mileniu, în localitățile pe care le-au întemeiat și s-au stabilit, aceștia au înființat ți ansambluri folclorice de cântece și dansuri populare bulgărești. Această tradiție alături de limbă și confesiune, constituie unul dintre factorii esențiali care asigură atât păstrarea identității naționale a bulgarilor bănățeni, cât și integrarea lor armonioasă alături de celelalte minorități.


Azi aveți prilejiul să urmăriți evoluția ansamblului folcloric “Slavjak” (în traducere în limba română “Privighetoarea”) al Uniunii Bulgare din Banat – România, filiala Timișoara.

 

Ansamblul “Slavjak” a luat ființă în anul 1998 la Timișoara, fiind continuator al formației muziale “Pepelușă” (“Cenușereasa”) fondată la începutul anilor ’90 tot în capitala Banatului. În fața dumneavoastră se prezintă cea mai nouă generație a ansamblului, unde unii dintre membrii și-au început activitatea din 2007, însă în această formulă ansamblul funcționează din februarie 2017, cu coregraf Nadia Șehabi.

 

1. Ensemble Slavjak ( Nightinagle)

2. 11 participanți din care 10 interpreți. 

3.  Ansamblul va prezenta o shopska suită. The ensemble will present a shopska suite.

4.  Prezentare – Ansamblul Slavjak