Ansamblul Sveti George

Ansamblul Sveti George

Vineri 12 august

Kud ,,Sveti George“ Stanciova

Ansamblul folcloric de cântece șI dansuri populare sârbeşti ( Kud ,,Sveti George“ ) din Stanciova, localitatea aparținătoare orașului Recaş , s-a înfiinţat în februarie 2004 , cand la inițiativa membrilor organizației locale a uniunii sârbilor din România a luat naștere un plan care presupunea identificarea șI îndrumarea tineretului către conservarea tradiției si culturii sârbilor, cântecului popular șI în general identității naționale.
Activează în cadrul uniunii sârbilor din românia șI reprezintă cu onoare comunitatea sârbă atât în țară cât șI în străinătate, unde a participat la diferite festivaluri șI concursuri .

Preşedinte : ILIA MILIN
Coordonator artistic : BATA SUICI
Coregraf : DUŞAN MILADINOV BURDI