Graiul

Graiul

Sâmbăta 13 august

Proiectul GRAIU reunește muzical folclor vlah în cele patru dialecte istorice românești (daco-româna nord-dunăreană și cele 3 dialecte balcanice aromâna, megleno- și istroromâna – cele două din urmă în pericol de dispariție) într-o fuziune sonoră, stilistică și conceptuală cu muzica tradițională afro-americană de la rădăcinile muzicilor blues și jazz și o abordare interpretativă care valorifică diversitatea stilurilor de cânt vocal tradițional aducând în contemporan o muzică ce nu a fost creată cu scopuri de divertisment.

Astfel, mai mult decât o suită muzicală, ceea ce încercăm să aducem in fața oamenilor este un act de rememorare a unui patrimoniu cultural care din păcate dispare împreună cu comunitățile tradiționale ce l-au creat.