Rules and Regulations

REGULAMENT

EMBARGO FEST

 • Accesul în zona de festival este permis numai în baza unui bilet sau abonament valid, unei singure persoane, având dreptul de a participa la Embargo Fest. Purtarea brăţării de intrare pe toată perioada de desfăşurare a festivalului este obligatorie.
 • Prin participarea la acest eveniment, deţinătorul de bilet sau abonament acceptă regulamentul festivalului şi este de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.
 • Persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu vârsta de peste 65 ani si copiii pana în 12 ani beneficiaza de acces liber pe teritoriul festivalului. Prezentarea cărţii de identitate pentru cei de peste 65 ani este obligatorie. Copiii sub vârsta de 14 ani nu pot intra fără un însoţitor major.
 • Toți participanții sunt percheziționați la intrare. Intrarea cu băuturi sau mâncare achiziţionată din afara perimetrului festivalului este strict interzis.
 • Participanţii sunt obligaţi, ca în perimetrul festivalului, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător, incluzând construcţiile/ mobilierul/ bunurile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.
 • Pe perioada evenimentului, Organizatorii, partenerii Organizatorilor sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorii au dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube, Facebook, Instagram) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.
 • Participanţii iau la cunoştinţă că pe perimetrul evenimentului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorilor.
 • In perimetrul festivalului este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de incalzire, de atmosfera sau orice alte metode de foc deschis) şi a materialelor inflamabile. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea acestei prevederi.
 • Orice prejudiciu suferit de participanţi va fi suportat de către aceştia.
 • Organizatorul avertizează participanţii că spectacolele includ efecte de lumină puternice, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.
 • Organizatorul şi cadrele medicale vor demara imediat procedurile necesare sau îngrijirea medicală imediată oricăror persoane care au nevoie sau solicită îngrijire, atât timp cât se afla în perimetrul festivalului sau în campingul special destinat festivalului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul, dacă va fi necesar acest lucru.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.
 • Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun prejudiciu suferit în incinta evenimentului care nu a fost cauzat din culpa exclusivă a Organizatorului.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara perimetrului festivalului.
 • Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta evenimentului, total sau parţial sau de a invita participantul să parasească incinta evenimentului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.
 • Orice contravenţie sau infracţiune săvârşită de Participanţi pe durata evenimentului va atrage exclusiv răspunderea contravenţională sau penală a persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea acestor fapte, Organizatorii sunt exoneraţi de orice răspundere.

ESTE INTERZIS:

 •  accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe;
 •  accesul cu recipiente de sticla, materiale inflamabile, pixuri cu laser;
 •  comercializarea de produse în zonele de camping şi festival fără acordul organizatorilor;
 •  consumul de substanţe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
 •  accesul cu alcool, alte bauturi şi alimente din exteriorul zonei de festival;
 •  aruncarea mucurilor de ţigară pe jos şi a oricărui alt gunoi